سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
در خوارى دنیا نزد خدا بس که جز در دنیا نافرمانى او نکنند و جز با وانهادن دنیا به پاداشى که نزد خداست نرسند . [نهج البلاغه]

حرم

ارسال‌کننده : تنها در : 91/4/12 10:35 صبح

گر به حرم عشقت رهم ندهی

به طواف گنبدت خواهم آمد

گرزدرخانه ات رهم ندهی

زراه عشقت خواهم آمد 
کلمات کلیدی :

afshabasy

ارسال‌کننده : تنها در : 91/4/12 9:56 صبح

درآینه خودرادیدم

ناگه آهی کشیدم

کوه موی سپیدم

آینه زدستم بیفتاد

کوه بودم

شکست هزاران موی سپیدم گل تقدیم شمابلبلبلو
کلمات کلیدی :

afshabasy

ارسال‌کننده : تنها در : 91/4/11 8:43 صبح

ای زلفت کمند اسب تور مدرک داشتن

زمین زیر پایت نعلت گره گشا مؤدب

دل به هرکس مده بووووس

آخرش پس آرده بلبلبلو

تومن کس عصبانی شدم!

آخرش تاب ویرانه ندارد آفرین
کلمات کلیدی :